اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 48
تعداد پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش 5

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 2859
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 36 روز
درصد پذیرش 35 %