درباره نشریه

اساسنامه فصلنامه مشاوره مدرسه

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده 1: به منظور ارتقای علمی مشاوران و روان‌شناسان بالاخص فارغ التحصیلان رشته مشاوره و روان‌شناسی و ترغیب پژوهشگران برای انجام پژوهش در حیطهٔ مشاوره مدرسه که یک شاخه جدید از مشاوره و روان‌شناسی محسوب می‌شود فصلنامه مشاوره مدرسه که از این پس فصلنامه نامیده خواهد شد بعد از اخذ مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه محقق اردبیلی (که از این پس دانشگاه نامیده می‌شود) منتشر خواهد شد.

ماده 2: صاحب امتیاز فصلنامه دانشگاه بوده و با همکاری دو دانشگاه که از این پس دانشگاه‌ها نامیده می‌شود به‌چاپ خواهید رسید. در این راستا دانشگاه برای همکاری در چاپ این فصلنامه تفاهم نامه‌ای با انجمن در 10 ماده در مورخه 1/4/90 منعقد نموده است و مدت همکاری 4 سال می‌باشد.

ماده 3: مدیر مسئول فصلنامه به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه و سردبیر و اعضای هیئت تحریریه فصلنامه به پیشنهاد انجمن و با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه صورت می‌گیرد.

ماده 4: تعداد اعضای هیات تحریریه فصلنامه 8 نفر می‌باشد که از این تعداد 4 نفر از دانشگاه محقق اردبیلی، 2 نفر از دانشگاه تبریز، 2 نفر از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می‌باشد. تغییر یا افزایش این تعداد با نظر دانشگاه‌ها و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و اطلاع کمیسیون نشریات خواهد بود.

ماده 5: داشتن شرط حداقل رتبه دانشیاری و داشتن مدرک دکتری روان‌شناسی  و مشاوره برای حضور در هیات تحریریه فصلنامه الزامی است.

ماده 6: دانشگاه موظف است قبل از تغییر سردبیر و یا هر کدام از اعضای هیات تحریریه، تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و موافقت کمیسیون نشریات را در مورد فرد یا افراد اخذ نماید.

ماده 7: سردبیر باید حداقل 10 مقاله علمی و پژوهشی که 5 مقاله آن در نشریات دارای ضریب تأثیر در پایگاه نمایه سازی ISC در موضوع نشریه باشد ارائه نماید.

ماده 8: علاوه بر مدیر مسئول و سردبیر و اعضای هیات تحریریه وجود ویراستار ادبی، انگلیسی و کارشناس مجله در تیم علمی و اجرایی فصلنامه الزامی است.

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

ماده 9: فصلنامه با هزینهٔ معاونت پژوهشی دانشگاه به‌چاپ خواهد رسید.

ماده 10: فصلنامه به انتشار 4 شماره در سال اقدام خواهد نمود.

ماده 11: هر شماره فصلنامه حداقل 7 مقاله بوده و حداقل تعداد صفحات آن کمتر از 60 صفحه  نخواهد بود.

ماده 12: سهم مقالات متعلق به اعضای هیات تحریریه، مدیر مسئول و سردبیر در نشریات چاپ شده، 30 درصد (2 مقاله از 7 مقاله) خواهد بود.

ماده 13: حداقل 50 درصد مقاله‌های هر شماره از فصلنامه، از نویسندگان خارج از دانشگاه می‌باشد.

ماده 14: نشان (آرم) دانشگاه‌ها روی جلد فصلنامه چاپ شود.

ماده 15: فصلنامه بعد از اخذ مجوز از کمیسیون نشریات کشور ملزم به تهیه وب سایت برای فصلنامه است.

فصل سوم: ضوابط قالب فصلنامه

ماده 16: فصلنامه باید دارای نمایه سالیانه و شاپا رسمی باشد.

ماده 17: فصلنامه بعد از اخد مجوز از کمیسیون نشریات کشور اقدام به اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد نمود.

ماده 18: تاریخ دریافت و پذیرش مقالهٔ جدید در فصلنامه درج می‌شود و این زمان بیش از شش ماه طول نخواهد کشید.

ماده 19: فصلنامه تنها به چاپ مقاله‌های علمی پژوهشی اقدام خواهد کرد و از چاپ مقاله‌های ترجمه اجتناب خواهد کرد.

ماده 20: فصلنامه به زبان فارسی و چکیدهٔ آن به زبان انگلیسی به چاپ خواهد رسید.

ماده 21: بعد از چاپ دو شماره، فصلنامه باید در پایگاه‌های Sid و ISC نمایه شود.

ماده 22: فصلنامه در قطع وزیری و به صورت یک ستونی چاپ می‌شود.

ماده 23: چکیده فارسی و انگلیسی هر کدام در یک ستون و در صفحهٔ اول آورده می‌شود.

ماده 24: نویسندگان مقاله در تدوین مقاله‌های خود از فرمت APA استفاده خواهند کرد.

فصل چهارم: فرایند داوری فصلنامه

ماده 25: بعد از دریافت مقاله از نویسندگان، اعلام وصول به نویسندگان  بصورت الکترونیکی وحداکثر در 3 روز توسط دفتر فصلنامه انجام می‌گیرد.

ماده 26: مقالات بعد از دریافت، توسط سردبیر مجله بررسی اولیه می‌شود.

ماده 27: در مرحلهٔ بعد، همهٔ مقالات بررسی شده  جهت تعیین تکلیف در جلسهٔ هیات تحریریه فصلنامه مطرح می‌شود.

ماده 28: بعد از طرح مقالات در جلسه هیات  تحریریه و در صورت همخوانی نداشتن مقالات با اهداف فصلنامه، نظر هیات تحریریه به نویسنده مقاله به صورت مکتوب و الکترونیکی حداکثر در عرض 7 روز ارسال خواهد شد.

ماده 29: اخذ تعهد از نویسندگان مبتنی بر عدم چاپ مقاله و ارائهٔ آنها به مجلات دیگر در خلال داوری (حداکثر 30 روز) برای مقالات قبل از ارسال جهت داوری علمی الزامی است.

ماده 30: در صورت متناسب بودن مقاله با اهداف مجله، مقاله به 3 نفر داور بدون نام و نشان نویسنده، توام با فرم داوری ارسال خواهد شد.

ماده 31: داوران علمی فصلنامه ملزم به داوری و ارسال نظریات خود در دامنه زمانی 15 روز به دفتر مجله هستند.

ماده 32: در صورت تأخیر در زمان داوری، مدیر داخلی فصلنامه با هماهنگی  سردبیر، مدیر مسئول و دیگر اعضای هیات تحریریه داور مقاله را تغییر داده و مقاله به داور دیگر ارسال خواهد شد.

ماده 33: وجود دو رأی داوری مبنی بر غیرقابل چاپ بودن به رد مقاله و داشتن دو رأی قابل چاپ بودن و یا اصلاح جزئی و کلی به پذیرش و چاپ مقاله منجر خواهد شد مشروط بر آنکه اصلاحات اعلام شده از طرف دفتر مجله توسط نویسنده مقاله اعمال (در 15 روز) و اصلاحات مورد قبول کارشناس مجله (که توسط اعضای هیات تحریریه تعیین می‌شود) قرار گیرد.

فصل پنجم: فرایند آماده سازی فصلنامه بعد از داوری

ماده 34: بعد از تأیید نهایی مقاله توسط سردبیر، پذیرش مقاله برای چاپ در شماره‌های آتی توسط مدیر مسئول فصلنامه به نویسنده اعلام می‌شود.

 ماده 35: تعیین مقاله‌های هرشماره از فصلنامه در جلسهٔ هیات تحریریه که هر 15 روز یکبار با حضور نصف به یک اعضای هیات تحریریه  تشکیل می‌شود انجام خواهد شد.

ماده 36: ویراستاری ادبی مقالات و ویراستاری چکیدهٔ انگلیسی الزامی است. در ضمن ویراستاری علمی مقالات نیز به عهدهٔ سردبیر می‌باشد.

ماده 37: بعد از تایپ و صفحه آرایی و ویراستادی مجله، هر نویسنده، مقاله نهایی شده خود را مطالعه و بعد از تائید آن به دفتر مجله ارسال خواهد نمود.

ماده 38: مطالعه نهایی فصلنامه آماده چاپ قبل از ارسال به چاپخانه توسط همهٔ اعضای هیات تحریریه صورت می‌گیرد.

ماده 39: این فصلنامه حداکثر در تیراژ کمتر از 1000 نسخه چاپ می‌شود.

ماده 40: دفتر فصلنامه بعد از چاپ ملزم به ارسال 3 نسخه از مجله برای نویسندگان مقاله و یک نسخه از مجله به داوران علمی و اعضای هیات تحریریه فصلنامه می‌باشد.

ماده 41: آدرس دفتر فصلنامه، اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی، صندوق پستی 179، دفتر فصلنامه روانشناسی مدرسه (تلفن: 09018214421) می‌باشد.

ماده 42: این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 42 ماده تنظیم و در جلسه مورخه  6/4/90  شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید.