اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 109
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 47

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 43
تعداد مشاهده مقاله 13920
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 42 %