اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 67
تعداد پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش 22

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 7226
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 40 روز
درصد پذیرش 58 %