داوران

وظایف داوران کمک به شورای دبیران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاله­‌ها و نیز سرعت عمل در بررسی اولیه است. داوران نیز مانند نویسندگان مقاله‌ها در آن رشته علمی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین لازم است از مواردی چون عدم‌داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت و نظایر آن اجتناب کنند و کلیه اطلاعات موجود در مقاله­‌ها را محرمانه نگه­دارند. همچنین لازم است داوران نتایج داوری خود را با مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف و با توجه به منابع استفاده شده در مقاله و عدم داوری مقاله با مقاصد شخصی ارائه دهند.

لیست داوران شماره تابستان 1400:

  • دکتر علی رضایی‌شریف
  • دکتر علی شیخ‌الاسلامی
  • دکتر زهرا اخوی ثمرین
  • دکتر ساناز عینی
  • خانم شیوا رحیم‌زادگان