اهداف و چشم انداز

اهداف

فصلنامه مشاوره مدرسه در نظر دارد یافته‌های نوین و نتایج پژوهش‌های اصیل و دستاوردهای علمی را در قالب مقاله‌های علمی _ پژوهشی متخصصان و محققان در رشته مشاوره و روان‌شناسی و... را در اختیار متخصصان و فعالان بخش تعلیم و تربیت قرار دهد تا گامی در راستای کاربردی نمودن نتایج یافته‌های پژوهشی با هدف ارتقای اثربخشی مشاوره مدرسه بردارد. مخاطبان این فصلنامه طیف وسیعی از تمامی فعالان حوزه مشاوره، روان‌شناسی، تعلیم و تربیت، و دانش‌آموزان و تمامی دانشجویان را در بر می‌گیرد. «فصلنامه‌ی مشاوره مدرسه» با هدف انتشار یافته‌­های علمی جدید، به چالش کشیدن نظریه‌ها، شناساندن راهکارها و روش‌های جدید، تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله‌های علمی ـ پژوهشی در زمینه‌ی ­مشاوره مدرسه را چاپ می­‌کند. 


محور های موضوعی:

 • نقد و نظریه پردازی در مشاوره مدرسه
 • جایگاه حرفه‌ای مشاوران مدارس و اثربخشی خدمات آنان
 • کارکردها، نقش‌ها و وظایف مشاوران مدارس
 • نظریه‌های مشاوره: کاربست نظریه‌ها و الگوهای مشاوره در مدرسه
 • آموزش و برنامه‌های تربیت مشاوران مدارس
 • مطالعات تطبیقی در مشاوره مدرسه
  اجرای موثر برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه در دوره تحصیلی: چالش‌ها و فرصت‌ها
  مشاوران، تعامل خانواده و مدرسه
  رشد، هدایت و موفقیت تحصیلی - شغلی
  نقش مشاوران مدرسه در  پیشگیری و توانمندسازی
  مشاوره گروهی در مدارس: فرصت‌ها و چالش‌ها
  مشاوران مدارس: منابع حمایتی و اجتماعی (سازمان ها) در توسعه‌ی کمی و کیفی خدمات مشاوره
  نقش مشاوران در رشد شخصی، اجتماعی، معنوی و ارتقای سلامت روان
  مشاوران مدارس، مداخله در بحران، رفتارهای پرخطر و آسیب‌های نوپدید‌
  کاربست آزمون‌ها در مشاوره مدرسه
  خدمات مشاوره مدرسه، دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه و خانواده آن‌ها
  خدمات مشورتی در مدرسه