کلیدواژه‌ها = انگیزش پیشرفت
مدل‌یابی ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس خودناتوان‎سازی و درگیری در فضای مجازی با میانجی‎گری شادکامی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-16

10.22098/jsc.2023.10440.1030

فضل الله حسن وند؛ مریم عبدالهی مقدم؛ معصومه احمدی؛ مریم رفائی