کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
مدل یابی اهمال کاری تحصیلی بر اساس اضطراب کووید-19 با نقش میانجی اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-15

10.22098/jsc.2023.12554.1090

حمیده صادقی؛ مجتبی جانعلی پور چنار رودخانی؛ امیر قربان پور لفمجانی؛ محمود محمدی رازی؛ اعظم بخشی پور


نقش آموزش ترغیبی و کمال گرایی در خود نظم جویی تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 15-39

10.22098/jsc.2021.1574

حسین جناابادی؛ وحیده باران زهی‌بخشان