دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1401 
تأثیر عوامل آموزشی، انسانی و سازمانی بر شادکامی دانش‌آموزان

صفحه 1-23

10.22098/jsc.2023.12404.1082

محمّد عظیمی؛ امین گلشن؛ کمال نصرتی هشی؛ نسرین مهدوی؛ پرستو بابازاده


مدل یابی اهمال کاری تحصیلی بر اساس اضطراب کووید-19 با نقش میانجی اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه

صفحه 1-15

10.22098/jsc.2023.12554.1090

حمیده صادقی؛ مجتبی جانعلی پور چنار رودخانی؛ امیر قربان پور لفمجانی؛ محمود محمدی رازی؛ اعظم بخشی پور