مقایسه تجربه غرقگی و ذهن‌آگاهی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-16

10.22098/jsc.2023.12282.1079

مهدی حیاتی گرجان؛ نادر حاجلو؛ سیف الله آقاجانی؛ نیلوفر میکائیلی


تأثیر عوامل آموزشی، انسانی و سازمانی بر شادکامی دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-23

10.22098/jsc.2023.12404.1082

محمّد عظیمی؛ امین گلشن؛ کمال نصرتی هشی؛ نسرین مهدوی؛ پرستو بابازاده


مدل یابی اهمال کاری تحصیلی بر اساس اضطراب کووید-19 با نقش میانجی اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-15

10.22098/jsc.2023.12554.1090

حمیده صادقی؛ مجتبی جانعلی پور چنار رودخانی؛ امیر قربان پور لفمجانی؛ محمود محمدی رازی؛ اعظم بخشی پور


نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه ی بین روابط_موضوعی و رابطه ی معلم_دانش آموز

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 1-17

10.22098/jsc.2023.12197.1077

ماه نسا جهاندیده؛ زهرا جهانبخشی؛ تقی پورابراهیم


اثربخشی شفقت درمانی بر دلبستگی و اضطراب جدایی در دانش آموزان نوجوان بستری

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 1-18

10.22098/jsc.2023.12727.1101

سهیلا ایل؛ سارا پسندیان؛ فاطمه کوچکی پاپکیاده؛ مینا نجف نژاد