تعیین سهم مولفه‌های حمایت اجتماعی و خودکنترلی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-18

10.22098/jsc.2022.11497.1056

امیرمحمد خاکی گودرزی؛ رضا شیبانی فر؛ حمید محمدی؛ خاطره معصومی


بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و سبک های هویتی بین دانش آموزان مضطرب و غیرمضطرب دوره ی دوم متوسطه پسرانه شهرستان اردکان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-22

10.22098/jsc.2022.11474.1055

نجمه السادات جوادیان؛ محمدحسین دهقانی فیروزآبادی؛ مرضیه نوریان اردکانی


اثربخشی بازی درمانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پرخاشگر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-19

10.22098/jsc.2022.11025.1046

مهلقا جهانی زنگیر؛ فرشته پورمحسنی کلوری؛ سیف الله آقاجانی


نقش آموزش ترغیبی و کمال گرایی در خود نظم جویی تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 15-39

10.22098/jsc.2021.1574

حسین جناابادی؛ وحیده باران زهی‌بخشان


مدل‌یابی ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس خودناتوان‎سازی و درگیری در فضای مجازی با میانجی‎گری شادکامی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-16

10.22098/jsc.2023.10440.1030

فضل الله حسن وند؛ مریم عبدالهی مقدم؛ معصومه احمدی؛ مریم رفائی